Unia Europejska przekazała Autonomii Palestyńskiej pomoc w wysokości 13 mln euro na wsparcie szpitali we Wschodniej Jerozolimie.

Fundusze pomogą szpitalom w zapewnieniu podstawowych usług zdrowotnych palestyńskim pacjentom z Zachodniego Brzegu, w tym ze Wschodniej Jerozolimy i Strefy Gazy. Pomoże to również Autonomii Palestyńskiej w wypełnianiu zobowiązań finansowych wobec tych szpitali w związku z trwającym poważnym kryzysem fiskalnym.

Od 2012 r. Unia Europejska przekazała środki finansowe na wsparcie szpitali we Wschodniej Jerozolimie na łączną kwotę ponad 169 mln euro. Szpitale te są istotną częścią palestyńskiego systemu opieki zdrowotnej, świadcząc specjalistyczne usługi medyczne, które nie są dostępne gdzie indziej na Zachodnim Brzegu i w Gazie.

– Ten wkład świadczy o naszym silnym zaangażowaniu w utrzymanie dostępu do specjalistycznych usług medycznych dla wszystkich Palestyńczyków. Zachowanie pracy szpitali i ich obecności we Wschodniej Jerozolimie pozostaje dla nas priorytetem – powiedział przedstawiciel Unii Europejskiej, Sven Kühn von Burgsdorff.