Podkreślając prawo Palestyńczyków do powrotu do swoich ziem i domów i upamiętniając 75. rocznicę Nakby, Ambasada Państwa Palestyny wraz ze społecznością palestyńską i arabską oraz przyjaciółmi zaprasza Państwa do udziału w Marszu Powrotu na znak odrzucenia okupacji i obrony praw narodu palestyńskiego.

Data: 14 maja w godzinach 13:00-15:00
Miejsce: początek marszu przy ul. Nowy Świat, obok Ronda Charles’a de Gaulle’a w Warszawie, koniec marszu przy Kolumnie Zygmunta

Obecność na marszu będzie oznaczać sprzeciw wobec okupacji narodów i ziem, podwójnych standardów międzynarodowych i dyskryminacji rasowej.

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/771021574693522/