Góra Geraizim

Garizim, Gerazim lub Dżebel et-Tur, to od tysięcy lat święta góra Samarytan. Posiada ona trzy wierzchołki: główny szczyt, szerokie, płaskie wzgórze zachodnie oraz wzgórze północne o nazwie Tell Ar-Ras. Uznawana jest za świętą górę, pobłogosławioną przez Boga, co według Samarytan czyni ją ważniejszą od rywalizującej z nią Świątyni Jerozolimskiej. Na szczycie znajduje się skała, na której – według wierzeń Samarytan – Abraham zamierzał złożyć ofiarę ze swego syna Izaaka.

Góra Geraizim

Samarytanie, którzy obecnie stanowią zaledwie kilkusetosobową społeczność palestyńską, wierzą, że świątynia na szczycie góry była pierwszą wybudowaną przez Josze ibn Nouna w Ziemi Świętej. Prace archeologiczne potwierdziły istnienie świątyni na szczycie góry przed II w. p.n.e. Została ona wybudowana w pobliżu położonej na szczycie dość dużej osady, która, według badań archeologicznych, była zamieszkiwana, chociaż nie w sposób ciągły, w okresie hellenistycznym, rzymskim, bizantyjskim i islamskim. Pozostałości archeologiczne na głównym szczycie to duży akropol z wyłożonym kamieniem temenosem oraz potężnymi fortyfikacjami, obejmującymi mury z kazamatami oraz bramy. Dookoła znajdowały się domy mieszkalne. Prawdopodobnie są to ruiny samarytańskiego miasta z okresu hellenistycznego, zniszczonego przez Jana Hirkana I w 128 r. p.n.e. Wydaje się, że w okresie wczesnorzymskim główny szczyt został opuszczony, chociaż w II w. na północ od Tell Ar-Ras wybudowano świątynię Zeusa widoczną z Nablus.

Góra Gerazim nadal stanowi centrum religijne Samarytan. W ich wiosce, która znajduje się poniżej szczytu, mieści się też muzeum. Co roku tłumy turystów ściągają tu, by obejrzeć uroczystą procesję Samarytan na szczyt i dookoła niego. Jest to współczesny przejaw tradycji, która, zdaniem miejscowych wyznawców, sięga tysięcy lat wstecz.

Go to Top