Morze Martwe

Morze Martwe, znane również jako Morze Słone oraz Morze Lota, jest wyjątkowym akwenem wodnym, położonym w tektonicznym Rowie Jordanu. Morze Martwe ma 85 km długości i 17 km szerokości, a zajmowany przez nie obszar to około 677 km2. Lustro wody znajduje się w najniższym punkcie Ziemi, ok. 417 m poniżej poziomu morza. Ponadto Morze Martwe to najbardziej słony duży zbiornik wodny na Ziemi, a jego zasolenie jest dziesięć razy większe od Morza Śródziemnego. Najstarsze ślady osadnictwa w jego okolicy pochodzą z epoki chalkolitu (ok. 4500-2500 p.n.e.). Jest ono wymieniane w Biblii i opisywane przez wielu pisarzy greckich, rzymskich i arabskich.

morze_martwe1

Cały basen Morza Martwego to spektakularny krajobraz, charakteryzujący się mnóstwem ekosystemów, takich jak subtropikalne bagna, przybrzeżne równiny błotne, tereny podmokłe, półpustynie i pustynie. Różnorodne ekosystemy otaczające Morze Martwe czynią z niego ważny obszar bioróżnorodności. W rejonie tym można spotkać kilka zagrożonych gatunków fauny i flory, takich jak pustułeczka. Przez basen Morza Martwego przebiega jedna z głównych tras migracji ptaków na świecie, a ponadto jest on ważnym siedliskiem ptactwa na Bliskim Wschodzie. Poza znaczeniem ekologicznym, Morze Martwe jest bogate w minerały i przyciąga miliony turystów, którzy pragną skorzystać z leczniczych właściwości jego wód.

Go to Top